பாம்பு கடிக்கு மருந்தாகும் குதிரையின் ரத்தம்...! 1 கிராம் விலை எவ்வளவுன்னு தெரியுமா...? இதோ...

Snake
By Nandhini 1 மாதம் முன்

பாம்பு கடிக்கு மருந்தாகும் குதிரையின் ரத்தம்...! 1 கிராம் விலை எவ்வளவுன்னு தெரியுமா...? இதோ...