வெற்றிகரமாக விண்ணில் விண்ணில் பாய்ந்தது P.S.L.V. C-54 ராக்கெட்

By Irumporai 2 மாதங்கள் முன்

ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து 9 செயற்கைக்கோள்களுடன் விண்ணில் பாய்ந்தது பி.எஸ்.எல்.வி. சி-4 ராக்கெட்

விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் நாட்டின் பாதுகாப்பு தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்ட ஆய்வுகளுக்காக செயற்கைக்கோள்களை வடிவமைத்துள்ளது

வெற்றிகரமாக விண்ணில் விண்ணில் பாய்ந்தது P.S.L.V. C-54 ராக்கெட் | Pslvc4 Isro Rocket Isro

இந்த ராக்கெட் ஓசன் சாட் 3 என்கிற புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் மற்றும் எட்டு சிறிய வகை நானோ செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

வெற்றிகரமாக விண்ணில் விண்ணில் பாய்ந்தது P.S.L.V. C-54 ராக்கெட் | Pslvc4 Isro Rocket Isro

இந்த பி. எஸ். எல். வி. சி 54 ராக்கெட் நான்கு நிலைகளைக் கொண்டது . ஒவ்வொரு நிலையும் தனித்தனி உந்துவிசை அமைப்புடன் செயல்படுகின்ற திறனை கொண்டது. பி. எஸ். எல். வி. ராக்கெட்டில் இது 56வது திட்டப்பணி ஆகும்.