முடிஞ்சா தொட்டு பார்...பிடி..பிடி..பார்க்கலாம் - ஜல்லிக்கட்டு நேரலை


உலகின் அனைத்துப் பாகங்களிலும் இடம் பெறும் வெளிநாட்டு - உள்நாட்டு அரசியல், சினிமா மற்றும் பொருளாதாரத்தை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள லங்காசிறிக் குழுமத்துடன் இணைந்திருங்கள்