ஒரு பெண் திமிங்கலத்தை 3 மணி நேரம் விரட்டி துரத்திய 15 ஆண் திமிங்கலங்கள் - தண்ணீர் குள்ளேயும் காதல் பிரச்சனையா?

Australia Whales Humpback whale
9 மாதங்கள் முன்

ஆஸ்திரேலியாவில் பெண் திமிங்கலம் ஒன்றை காதல் வளையில் வீழ்த்த 15 ஆண் திமிங்கலங்கள் பின் தொடர்ந்து சென்ற ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.

ஹம்பேக் திமிங்கலங்கள் இடம் பெயரும் போதோ அல்லது இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடும் போதோ கூட்டமாக சுற்றும் இயல்புடையவை. பிரிஸ்பேன் கடற்கரை அருகே 15 ஆண் திமிங்கலங்கள் ஒரு பெண் திமிங்கலத்தை 3 மணி நேரம் விரட்டி சென்றன.

ஒரு பெண் திமிங்கலத்தை 3 மணி நேரம் விரட்டி துரத்திய 15 ஆண் திமிங்கலங்கள் - தண்ணீர் குள்ளேயும் காதல் பிரச்சனையா? | 15 Male Whales Chase1 Female Whale For Love

ஆண் திமிங்கலங்கள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட பெண் திமிங்கலத்தை பின் தொடர்ந்து சென்றிருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 


இயக்கச்சியில் அமைந்துள்ள ReeCha organic Farm இல் ஒரு குறுகிய பொழுது பாரிய மாற்றத்தை தங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்த ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம்.